Marine Kalender

 


Het Molukse perspectief in oorlogstijd

In het kader van het oral history-project zijn interviews gehouden met Molukse ouderen over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan. Niet alleen komen Molukkers aan het woord die momenteel in Nederland wonen, maar ook respondenten in Indonesië. Zij hebben dikwijls andere ervaringen en een andere perspectief op de oorlogsjaren en de tijd erna dan degenen die rond 1951 naar Nederland kwamen. Door beide groepen te interviewen wordt een brug geslagen tussen de geschiedschrijving van de oorlog in Nederland en in Nederlands-Indië /Indonesië. Aan het woord komen respondenten uit diverse lagen van de bevolking en met uiteenlopende religieuze achtergronden. Sommige interviews zijn in het Nederlands, andere in het Indonesisch of een Maleis dialect. Veel Molukkers keerden zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië aan de kant van Nederland keerden tegen de Japanse bezetting en daarna tegen het Indonesisch nationalisme. De Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen, behoorden grotendeels tot deze groep. Andere Molukkers stonden minder onwelwillend tegenover de Japanse bezetters en kenden een andere loyaliteit tegenover Nederland. Zo waren er verschillende Molukkers die tegen betaling bouwwerkzaamheden uitvoerden voor het Japanse leger. Een van de geïnterviewde vrouwen ging schijnbaar vrijwillig en zonder afkeuring van haar omgeving een persoonlijke relatie aan met een Japanse militair. Met het project ‘Het Molukse perspectief in oorlogstijd’ richt Museum Maluku (MuMa) zich op de ervaringen van Molukse ouderen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep hiervan. Hierbij wordt niet alleen gevraagd naar de ervaringen van hen die momenteel in Nederland wonen, maar ook van respondenten in Indonesië. Deze laatsten hebben vaak een ander verhaal en perspectief dan degenen die rond 1951 naar Nederland kwamen. Bij de selectie van respondenten richt het MuMa zich op diverse lagen van de bevolking en verschillende religieuze achtergronden.

nederlandsindie2
nederlandsindie2

Klik op de streep en lees hier verder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mailen
Info